Co warto wiedzieć na temat rynku Forex?

Forex jest najpłynniejszym rynkiem finansowym, którego obroty liczy się w bilionach dolarów, przy czym nie oznacza to, że daje tak duże możliwości zysku. Z tego rynku korzystają najwięksi inwestorzy, banki oraz instytucje finansowe, które dysponują miliardowymi kapitałami. Sam handel ma charakter zdecentralizowany, natomiast wymiana walut odbywa się za pomocą niezależnych systemów transakcyjnych. Same koszty transakcyjne są naprawdę niewielkie. Są nawet kilkanaście razy niższe niż w przypadku zwykłych giełd. Inwestorzy mogą korzystać również z dźwigni finansowej. Daje ona im większe możliwości zysku, ale przy tym znacząco zwiększa ryzyko. Trzeba wiedzieć, że jeżeli cena danego instrumentu będzie podążać w nieodpowiednim kierunku, to możecie stracić nawet cały kapitał. Trzeba jeszcze wiedzieć, że największą popularnością na rynku Forex cieszą się pary walutowe takie jak euro i dolar. Przypada na nie ponad 1/4 wszystkich obrotów. Jak możecie się domyślić udział polskiego złotego jest wręcz minimalny i biorąc pod uwagę wszystkie transakcje wynosi zaledwie 0,4%. Zarabianie na rynku Forex jest możliwe, ale jednak bardzo trudne.

Forex – strategie dla początkujących

Każdy inwestor powinien wybrać swoją strategię inwestycyjną. Prawda jest jednak taka, że nie ma czegoś takiego jak pewna strategia, która zawsze przynosi zyski. Dla początkujących graczy na rynku Forex bardzo prostą strategią jest wybicie. Notowania najczęściej poruszają się w wąskim zakresie cenowym, natomiast czasem zdarzają się konsolidacje pomiędzy strefą oporu a wsparcia. Jeżeli notowania pokonują górną bandę konsolidacji, to wtedy inwestor może zyskać. Szczyt na wykresie będzie zwiastował trend wzrostowy. Przydatne jest też oszacowanie długości trendu, ale tutaj pod uwagę należy wziąć interwał czasowy, na którym bazujecie. Alternatywą dla nich jest przecięcie średnich kroczących. W tym przypadku na wykresie można zobaczyć historyczną cenę i to z konkretnych okresów. Używa się najczęściej 25-okresowej średniej kroczącej. Jeżeli krótkoterminowa średnia przetnie długoterminową, to dla inwestora oznacza to, że dojdzie do zmiany trendu. Natomiast kiedy krótkoterminowa średnia jest powyżej długoterminowej, to wtedy będziemy mieć do czynienia z trendem wzrostowym. Trzeba wiedzieć jeszcze kiedy dochodzi do trendu spadkowego. Dzieje się tak, gdy krótkoterminowa średnia porusza się pod długoterminową. Taka strategia może być wykorzystywana samodzielnie. Jeżeli wybieracie rynek walutowy Forex, to możecie również wykorzystywać dwie strategie jednocześnie, co wymaga dokładnej analizy i interpretacji wyników.

Czy zawsze należy kierować się gotowymi strategiami na rynku Forex?

Strategie mogą być bardzo pomocne na rynku Forex, jednak nie oznacza to wcale, że będziecie czerpać z nich profity, a mianowicie może dochodzić do fałszywych sygnałów o zaistnieniu trendu. Jednocześnie inwestor może mieć trudności w przestrzeganiu wszystkich zasad. Dochodzi też problem długoterminowych trendów, które są rzadkością.