W dzisiejszych czasach prowadzenie przedsiębiorstwa może być trudnym zadaniem, szczególnie w kontekście zarządzania płynnością finansową.

Brak wystarczającej ilości środków na bieżące potrzeby może powodować opóźnienia w płatnościach dostawcom, ograniczać możliwość realizacji nowych zamówień czy utrudniać rozwój firmy. Dlatego istnieje wiele narzędzi i usług, które mają na celu wspomóc przedsiębiorców w zarządzaniu finansami. Jednym z nich jest faktoring.

Co to jest faktoring? – Faktoring to usługa finansowa, polegająca na zbyciu wierzytelności z tytułu nieuregulowanych faktur przez przedsiębiorstwo (zwanego faktora) na rzecz specjalistycznej instytucji finansowej (zwanego faktorem). W zamian za przekazanie wierzytelności, przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastową płatność, która może wynosić od 70% do 90% wartości faktury. Pozostała część, minus opłata faktoringowa, zostaje wypłacona przez faktora po uregulowaniu przez dłużnika faktury. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo nie musi czekać na termin płatności od klientów, co wpływa pozytywnie na jego płynność finansową.

Faktoring - wspieranie finansowe Twojej firmy

Korzyści z faktoringu:

    1. Poprawa płynności finansowej: Faktoring umożliwia natychmiastowe otrzymanie gotówki za nieuregulowane faktury, co pozwala przedsiębiorstwu na bieżące pokrycie kosztów i zobowiązań finansowych.

 

    1. Redukcja ryzyka niewypłacalności: Faktor przeprowadza analizę kredytową dłużników, co pomaga ograniczyć ryzyko niewypłacalności. Faktor może również przejąć odpowiedzialność za windykację należności od dłużników.

 

    1. Oszczędność czasu i zasobów: Przedsiębiorstwo nie musi poświęcać czasu na śledzenie terminów płatności i odzyskiwanie należności, ponieważ faktor zajmuje się tym za nie.

 

    1. Możliwość koncentracji na rozwoju firmy: Dzięki poprawie płynności finansowej, przedsiębiorstwo może skoncentrować się na realizacji nowych projektów, ekspansji rynkowej i zwiększaniu konkurencyjności.

Faktoring w praktyce

Przykładem sytuacji, w której faktoring może być przydatny, jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo otrzymuje duże zamówienie od klienta, ale nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów produkcji. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwo może otrzymać natychmiastowe finansowanie, które umożliwi realizację zamówienia, a później, po uregulowaniu faktury przez klienta, otrzymać pozostałą część należności.

Faktoring jest usługą finansową, która pozwala przedsiębiorstwom na poprawę płynności finansowej poprzez zbycie nieuregulowanych faktur na rzecz instytucji finansowej. Korzyścią z faktoringu jest natychmiastowe otrzymanie gotówki, redukcja ryzyka niewypłacalności oraz możliwość skoncentrowania się na rozwoju firmy. Jeśli prowadzisz własną firmę i borykasz się z problemami płynności finansowej, faktoring może być interesującą opcją do rozważenia.

Zapraszamy do odwiedzenia strony monevia.pl dla dodatkowych informacji na temat faktoringu oraz korzystania z tej usługi.