Osoby, które spłacają raty kredytowe, niekiedy mogą opóźnić się ze spłatą, czasem o nich zapominamy, nie kiedy jest to sytuacja niezależna od nas.

Może się zdarzyć, że zadzwoni do nas firma windykacyjna, która zapyta dlaczego nie zapłaciliśmy kolejnej raty. Oczywiście najczęściej jest to rozmowa telefoniczna, możemy wytłumaczyć przyczynę, określić datę wpłaty zaległości. Oczywiście w tym wypadku nie będzie to dla nas problemem, niekiedy jedynie mogą być naliczone niewielkie odsetki.

Co zrobić gdy dłużnik nie wpłaca pieniędzy?

Jak odzyskać pieniądze bez wchodzenia na drogę sadową?

Firmy zajmujące się windykacją należności na początku chcą oczywiście załatwić sprawę polubownie, w bardzo wielu wypadkach klienci po prostu zapominają uregulować swoje należności. Niekiedy mogą być to także sytuacje związane ze zdrowiem, czasem także może być to zwykła pomyłka jeżeli chodzi o wpłatę. Niekiedy także możemy po prostu pomylić się co do wielkości kwoty, którą spłacamy. Naturalnie jeżeli firma windykacyjna zauważa, iż nie możemy spłacić długu, wówczas może wyjść z propozycją rozłożenia należności na dodatkowe raty, niekiedy także na pewien czas zamrozić wpłatę.

Będzie to rozwiązanie dużo korzystniejsze niż wchodzenie na drogę sądową, warto zwrócić uwagę, iż najlepiej załatwić sprawę polubownie, wówczas najszybciej można odzyskać zaległości. W przypadku kiedy osoba niepracująca jest pozwana do sądu za długi, wówczas sprawa może trwać wiele miesięcy czy nawet lat. Jest to oczywiście niekorzystne dla obu stron. Z jednej strony instytucja finansowa, która powinna otrzymać raty, będzie oczekiwała dość długo na pieniądze, z drugiej strony powstaną odsetki czy też koszty sądowe dla osoby, która nie spłaca w czasie rat kredytu. Oczywiście niekiedy może być to sytuacja kiedy firma bankrutuje, nie może spłacić zaległości, wówczas droga sądowa będzie nieunikniona.

Oczywiście skuteczna windykacja polega często na polubownym załatwienie sprawy. Niekiedy także dłużnicy, którzy widzą, iż została zaangażowana firma windykacyjna, wiedzą że kolejnym krokiem może być wejście na drogę sądową, dlatego też robią wszystko, aby zwrócić pożyczone pieniądze.