W przypadku kiedy chcemy wykorzystać kocioł gazowy do ogrzewania, jednak nie mamy możliwości podłączenia się do sieci, wówczas jedynym rozwiązaniem będzie montaż naziemnego lub podziemnego zbiornika na gaz ciekły.

Może być to zbiornik o różnej pojemności, zależnie od wielkości domu.

Instalacja grzewcza z własnym zbiornikiem na gaz

Zasady bezpieczeństwa związane z montażem i napełnianiem zbiornika na gaz płynny

Najpopularniejsze modele posiadają pojemność 2700 l, 4850 l oraz 6400 l. Należy zwrócić uwagę, że przepisy wymagają zachowania odpowiednich odległości, co związane jest z rozporządzeniem ministerstwa infrastruktury. W tym przypadku kotły małe, o pojemności 2700 litrów, powinny być umiejscowione co najmniej w odległości 3 metrów od budynków w przypadku zbiornika naziemnego oraz jednego metra w przypadku zbiornika podziemnego. Duże zbiorniki 6700 litrów powinny znajdować się w odległości 7,5 m oraz 3 m jeżeli jest to instalacja podziemna. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na minimalne odległości od granicy działki. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne będzie zastosowanie zbiornika podziemnego, który będzie spełniał warunki związane z przepisami.

Korzystanie z przydomowego zbiornika na gaz i kotła gazowego wymaga zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa. Należy pamiętać o regularnej kontroli stanu technicznego urządzeń oraz ich eksploatacji zgodnie z instrukcjami producenta. Dotyczy to także napełniania, firmy które dostarczają gaz podczas tankowania muszą zachować szczególną ostrożność, następnie zamknąć oraz zaplombować zbiornik w bezpieczny sposób. Biorąc pod uwagę zmiany temperatury należy pamiętać, że zbiornik powinien być napełniony w stopniu nie większym niż 85% oraz nie mniejszym niż 25%. Dlatego właściciele powinni dopilnować wskazań, pamiętać o uzupełnieniu. Obsługa cysterny zabezpiecza teren podczas tankowania, sprawdza plombę oraz szczelność. Tankowanie często także wymaga podłączenia uziemienia, należy zadbać o wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem.

Obecnie wiele firm oferuje dostawy gazu płynnego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki temu w razie potrzeby możemy szybko napełnić zbiornik, będzie to szczególnie istotne w okresie jesiennym oraz zimowym, kiedy zapotrzebowanie na gaz znacząco wzrasta. Dlatego należy pamiętać, aby sprawdzić stopień napełnienia zbiornika przed sezonem grzewczym.